Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy Ruciane-Nida oddalony
Protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy Ruciane-Nida oddalony PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 14 grudnia 2018 r. oddalił protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy Ruciane-Nida w
obwodzie głosowania nr 7, w okręgu wyborczym nr 14. Protest został złożony po wyborach samorządowych 2018.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 14 grudnia 2018 r. rozpoznał sprawę o sygn. I Ns 340/18 z protestu wyborczego Damiana R. przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy Ruciane-Nida w obwodzie głosowania nr 7, w okręgu wyborczym nr 14.

Skarżący w uzasadnieniu protestu zarzucił, że w trakcie wyborów doszło do naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego poprzez wydanie nieważnych kart do glosowania. Ponadto wskazał, że podczas głosowania wyborcy siedzieli zbyt blisko siebie i mogli patrzeć jak głosują inne osoby, a na portalu samorządowym były umieszczone do samego końca, nawet w dniu wyborów sondaże wyborcze, które przewidywały który z kandydatów ma większe poparcie wśród wyborców.

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 14 grudnia 2018 r. oddalił protest w tej sprawie. Sąd podając ustne motywy rozstrzygnięcia podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie nie został wykazany związek pomiędzy ewentualnym naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego a wynikiem wyborów. Sąd odniósł się m.in. do kwestii związanej z wydaniem nieważnych kart do głosowania, wskazując, że faktycznie wydano dwie takie nieważne karty. Osoba, która wygrała wybory zdobyła 144 ważne głosy. Natomiast następny w kolejności kandydat - w osobie skarżącego - uzyskał 136 głosów. Oznacza to, że różnica między dwiema osobami pretendującymi do mandatu radnego wyniosła 8 głosów. Zatem nawet w przypadku, gdyby uznać te dwie karty nieważne za ważne i przy założeniu najbardziej korzystnego rozwiązania dla protestującego, to i tak nie uzyskałby on liczby głosów, która mogłaby wpłynąć na wynik wyborów.

Na postanowienie w tej sprawie służy zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że sprawa o sygn. akt I Ns 338/18 (dot. ważności wyborów do Rady Powiatu w Mrągowie w Okręgu Wyborczym nr 4) została odroczona do dnia 21 grudnia 2018 r. na godz. 10 (sala 331).

Sędzia Sądu okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 grudnia 2018 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.