Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Były prezydent Olsztyna uniewinniony
Były prezydent Olsztyna uniewinniony PDF Drukuj artykuł

 

foto1

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 28 grudnia 2018 r. wydał wyrok uniewinniający wobec Czesława Jerzego M., byłego prezydenta Olsztyna oskarżonego m.in. o zgwałcenie urzędniczki. Wyrok jest nieprawomocny.

Ponowny proces Czesława Jerzego M. rozpoczął się w dniu 24 października 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Na oskarżonym ciążyły dwa zarzuty, które dotyczyły gwałtu oraz seksualnego wykorzystania zależności służbowej polegającego na molestowaniu i gwałcie. Oba zarzuty dotyczyły przestępczych zachowań oskarżonego wobec jednej pokrzywdzonej kobiety. Do tych zdarzeń miało dojść w latach 2002- 2007.

Czesław Jerzy M. w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Postępowanie od samego początku toczyło się za zamkniętymi drzwiami z uwagi na ochronę interesu prywatnego osób występujących w procesie. Materiał dowodowy w tej sprawie był bardzo obszerny – liczył 64 tomy akt i załączników, a sprawa była niezwykle skomplikowana. Dlatego od początku procesu odbyły się w sumie aż 54 terminy rozprawy głównej, w trakcie których Sąd przesłuchał oskarżonego, pokrzywdzoną oraz ponad 60 świadków. W tym czasie do akt sprawy wpłynęły również m.in. uzupełniające opinie sądowo-psychologiczne dotyczące pokrzywdzonej oraz opinia biegłych informatyków z zakresu badania telefonów komórkowych.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 28 grudnia 2018 r. uniewinnił Czesława Jerzego M. od obu zarzucanych mu czynów, a kosztami procesu w części uniewinniającej obciążył Skarb Państwa.

Z uwagi na to, że jawność postępowania w tej sprawie była wyłączona, utajnione zostały także ustne motywy wyroku.

Wyrok w powyższej sprawie jest nieprawomocny.

Chcę jednocześnie przypomnieć, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 21 września 2015 r. Czesław Jerzy M. został uznany za winnego popełnienia obu wymienionych wyżej czynów, za co otrzymał karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, a także sześcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz sześcioletni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego. Sąd Rejonowy w Ostródzie tym samym wyrokiem uniewinnił Czesława M. od jednego z zarzucanych mu czynów (usiłowania gwałtu), a odnośnie dwóch pozostałych zarzutów (seksualnego wykorzystania zależności służbowej pracownicy olsztyńskiego magistratu oraz usiłowania seksualnego wykorzystania zależności służbowej innej urzędniczki) postępowanie umorzył z uwagi na przedawnienie ich karalności.


Od tego rozstrzygnięcia zostały wniesione apelacje. W ich wyniku Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 20 grudnia 2016 r. uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie w części skazującej Czesława Jerzego M. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Natomiast w pozostałej części wyrok został utrzymany w mocy.

Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z 9 marca 2017 r. uznał się jednak niewłaściwym miejscowo i przekazał sprawę do merytorycznego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olsztynie.


Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski – Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 28 grudnia 2018 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.