Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sędzia, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne złożył wyjaśnienia
Sędzia, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne złożył wyjaśnienia PDF Drukuj artykuł


Sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie Andrzej Janowski, obwiniony o nienależne pobieranie zwrotu kosztów dojazdu do pracy złożył wyjaśnienia. Sędzia nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu.

Na wstępie należy przypomnieć, że sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie Andrzej Janowski w dniu 8 maja 2009 r. otrzymał zgodę Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie na zamieszkiwanie w innej miejscowości niż siedziba sądu, w której orzeka, tj. w Iławie. Na takiej podstawie w latach 2009-2018 co miesiąc składał do Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie wnioski o zwrot poniesionych kosztów przejazdów do pracy i z pracy na trasie Iława-Szczytno.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie na początku października 2018 r.  nabrał wątpliwości co do rzetelności rozliczeń dokonywanych przez Andrzeja Janowskiego, cofnął zgodę na zamieszkiwanie Andrzeja Janowskiego w innej miejscowości niż siedziba sądu, w której orzeka, oraz zwrócił się do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018 r. wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Andrzeja Janowskiego oraz przedstawił mu zarzut z art. 107 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Mianowicie, został on obwiniony o to, że w okresie, od co najmniej 1 marca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2018 r. składał wnioski o zwrot kosztów dojazdu do pracy i z pracy na trasie Iława- Szczytno, w których miał poświadczać nieprawdę, gdyż faktycznie w tym czasie nie mieszkał w Iławie. W ocenie rzecznika dyscyplinarnego Andrzej Janowski takim działaniem miał uzyskać nienależne świadczenia w kwocie łącznej co najmniej 42 254, 98 zł, czym uchybił godności sprawowanego urzędu.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego otrzymał pisemne wyjaśnienia sędziego Andrzeja Janowskiego, w których nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Sędzia w swoich wyjaśnieniach podał okoliczności, które będą teraz weryfikowane poprze przeprowadzenie  dowodów w postępowaniu dyscyplinarnym (przesłuchanie świadków, analiza dokumentów). Z uwagi na toczące się równolegle postępowanie karne (prowadzi je Prokuratura Okręgowa w Olsztynie) jesteśmy zmuszeni powstrzymać się z ujawnieniem szczegółów złożonych wyjaśnień.

Dodam, że obwiniony sędzia wraz z wyjaśnieniami złożył również wniosek dowodowy m.in. o przesłuchanie szeregu osób w charakterze świadków.


Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 16 stycznia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.