Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Reorganizacja wydziałów pracy w sądach rejonowych
Reorganizacja wydziałów pracy w sądach rejonowych PDF Drukuj artykuł


Informuję, że z dniem 1 kwietnia 2019 r. jest planowane zniesienie niektórych wydziałów pracy w sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego. Zmiany organizacyjne są podyktowane niskim, malejącym z roku na rok wpływem spraw do tych wydziałów.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 28 grudnia 2018 r. otrzymała pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o przedstawienie stanowiska dotyczącego możliwości ograniczenia liczby wydziałów pracy w sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego. Z uwagi na łączny limit etatów orzeczniczych i rozdrobnienie organizacyjne pionu pracy sądów rejonowych okręgu olsztyńskiego Minister Sprawiedliwości poddał pod rozwagę zasadność zniesienia niektórych spośród wydziałów pracy.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 9 stycznia 2019 r. przesłała do Ministerstwa Sprawiedliwości swoje stanowisko w tej sprawie, w którym potwierdziła potrzebę reorganizacji wydziałów pracy poprzez likwidację niektórych z nich.

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie, mając na uwadze m.in. odległości między poszczególnymi miejscowościami, uznała za najbardziej korzystne i wywołujące najmniej dolegliwe społecznie skutki rozwiązanie polegające na pozostawieniu funkcjonowania wydziału pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie i przekazanie do niego spraw z zakresu prawa pracy z obszarów sądów najbliżej położonych, tj. Sądów Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy i Szczytnie. Z kolei w pozostawionym wydziale pracy w Sądzie Rejonowym w Giżycku zostaną skupione dodatkowo sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru Sądów Rejonowych w Kętrzynie, Mrągowie i Piszu.

W rezultacie Minister Sprawiedliwości pozytywnie zaopiniował przeprowadzenie zmian organizacyjnych polegających na zniesieniu wydziałów pracy w Sądach Rejonowych w Bartoszycach, Biskupcu, Kętrzynie i Szczytnie wraz z przekazaniem rozpoznawanych w nich spraw do wydziałów pracy w Sądach Rejonowych w Olsztynie i Giżycku.

Zmiany organizacyjne są podyktowane niskim, malejącym z roku na rok wpływem spraw z zakresu prawa pracy do wydziałów przewidzianych do likwidacji. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że planowana reorganizacja umożliwi prezesom sądów rejonowych sprawniejsze zarządzanie pracą w podległych im jednostkach poprzez np. skierowanie sędziego do orzekania w bardziej obciążonym wydziale.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych zmian planowane jest z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 22 stycznia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.