Strona główna Aktualności Nowi biegli złożyli uroczyste ślubowanie
Nowi biegli złożyli uroczyste ślubowanie PDF Drukuj artykuł


20190207 120608

W dniu 7 lutego 2019 r. uroczystym ślubowaniem rozpoczęła się pięcioletnia kadencja 30, w tym 6 nowych biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Lista biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Olsztynie liczy obecnie 337 osób. Obejmuje ona specjalistów z bardzo wielu dziedzin wiedzy, jak np. budownictwo, kryminalistyczne badanie dokumentów, księgowość, szacowanie nieruchomości, bankowość, czy zamówienia publiczne.

W dniu 7 lutego 2019 r. w siedzibie tutejszego Sądu odbyła się uroczystość ślubowania na pięcioletnią kadencję 30 biegłych sądowych. Dla 6 osób z tej grupy lata 2019-2023 będą pierwszym okresem pełnienia przez nie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

Biegli przed objęciem funkcji złożyli wobec Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie sędziego Olgierda Dąbrowskiego-Żegalskiego przyrzeczenie według następującej roty: „Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sądowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością”.

Po odebraniu przyrzeczenia Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie przypomniał uczestnikom spotkania, że biegły sądowy jest powoływany, gdy zachodzi potrzeba stwierdzenia okoliczności, które wymagają wiadomości specjalnych istotnych dla rozstrzygnięcia danej sprawy. – Państwa wiedza i doświadczenie są niezwykle potrzebne dla prawidłowej działalności sądów. Jednocześnie biegły w swoich opiniach powinien być niezależny, neutralny i bezstronny – podkreślił Olgierd Dąbrowski-Żegalski.

Poniżej pozostałe zdjęcia z uroczystości:

20190207 120836

20190207 122610

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 lutego 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.