Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Ogłoszenia III etap naboru na stanowisko innego pracownika na umowę na czas określony
III etap naboru na stanowisko innego pracownika na umowę na czas określony PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 12 lutego 2019 r.

K-1100-3/19

Z a w i a d o m i e n i e

 

dot. III etapu naboru na stanowisko innego pracownika na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 4 stycznia 2109 r. dotyczącym naboru kandydatów na stanowisko innego pracownika na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, Komisja konkursowa zawiadamia, że po przeprowadzeniu w dniu 12 lutego 2019 roku II etapu konkursu – praktycznego sprawdzianu umiejętności - do III etapu zakwalifikowani zostali następujący kandydaci:

  1. Majewska Dominika
  2. Rewers Patryk
  3. Zabłocka Natalia

III etap konkursu odbędzie się w dniu 20 lutego 2019 roku w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie, przy ulicy Dąbrowszczaków 44A, sala 505 (V piętro) o godziny 9.00.

Kandydaci powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

                                                                                              Komisja konkursowa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.