Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd ogłosił wyrok w sprawie zajścia z udziałem trzech żołnierzy w Giżycku
Sąd ogłosił wyrok w sprawie zajścia z udziałem trzech żołnierzy w Giżycku PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Giżycku w dniu 4 marca 2019 r. wydał wyrok skazujący wobec
trzech mężczyzn oskarżonych o znieważenie oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec funkcjonariuszy w celu zaniechania podjętej przez nich interwencji. Wyrok jest nieprawomocny.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku w dniu 5 grudnia 2016 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Giżycku akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi K. (ur. 1977 r.), Piotrowi B. (ur. 1974 r.) oraz Robertowi  J. (ur. 1972 r.). Zostali oni oskarżeni o to, że w dniu 15 września 2016 r. w jednym z giżyckich hoteli znieważyli troje interweniujących funkcjonariuszy policji i strażnika miejskiego oraz stosowali wobec nich groźby i przemoc (wobec policjantów)  w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji (tj. o czyny z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 222 §1 kk w zb. z art. 226 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Arkadiusz K. dodatkowo otrzymał zarzuty za naruszenie nietykalności cielesnej pracownika hotelu (tj. o czyn z art. 217 §1 kk) oraz pomówienie pracownicy hotelu  (tj. o czyn z art. 212 §1 kk w zb. z art. 216 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Mężczyźni przesłuchani przez prokuratora w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 29 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Giżycku.  Z uwagi na to, że niektóre z czynów objętych aktem oskarżenia dotyczyły przestępstwa pomówienia i znieważenia innej osoby, proces z mocy prawa toczył się z wyłączeniem jawności rozprawy.

Sąd Rejonowy w Giżycku wyrokiem z dnia 4 marca 2019 r. uznał oskarżonych za winnych znieważenia trojga funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz jednego strażnika Straży Miejskiej w Giżycku, a także stosowania gróźb i przemocy wobec funkcjonariuszy w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji.

Arkadiusz K., który został uznany również za winnego naruszenia nietykalności cielesnej jednego z pracowników hotelu, został skazany za to na karę łączną grzywny w kwocie 9,6 tys. zł (120 stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 80 zł). Sąd zasądził od niego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę także kwoty po 6 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, kwotę 4 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego.

Natomiast z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela Sąd umorzył postępowanie karne wobec Arkadiusza K. o czyn dotyczący pomówienia pracownicy hotelu.

Piotr B. wyrokiem w powyższej sprawie został skazany na karę łączną grzywny w kwocie 10 tys. zł (100 stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 100 zł). Sąd zasądził od oskarżonego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę także kwoty po 4 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, kwotę 6 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego.

Z kolei Robertowi J. została wymierzona kara łączna grzywny w kwocie 7,2 tys. zł (90 stawek dziennych przyjmując, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 80 zł). Sąd zasądził od oskarżonego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę również kwoty po 4 tys. zł na rzecz trojga pokrzywdzonych policjantów oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego.

Sąd zasądził także od każdego z oskarżonych kwotę po 4.229,33 złotych na rzecz każdego z czterech oskarżycieli posiłkowych tytułem zwrotu poniesionych wydatków

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 4 marca 2019 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.