Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Skarga na przewlekłość postępowania ws. olsztyńskich tramwajów
Skarga na przewlekłość postępowania ws. olsztyńskich tramwajów PDF Drukuj artykuł


W dniu 6 marca 2019 r. Gmina Olsztyn wniosła skargę na przewlekłość postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w sprawie dotyczącej budowy linii tramwajowych. Skarga została niezwłocznie przekazana do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Skarga dotyczy postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy w sprawie o sygn. akt V GC 81/15, której przedmiotem jest spór pomiędzy  firmą FCC Construccion S.A a Gminą Olsztyn w związku z zerwaniem umowy na budowę linii tramwajowych.

Skarga na przewlekłość w powyższej sprawie wpłynęła do Sądu Okręgowego w Olsztynie w dniu 6 marca 2019 r. i niezwłocznie, tj. w dniu 7 marca 2019 r., została wysłana wraz z aktami sprawy do rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Białymstoku.

Jednocześnie informuję, że sprawa o sygn. V GC 81/15 została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w dniu 21 maja 2015 r., a pierwszy termin rozprawy odbył się w dniu 26 września 2016 r. Materia tej sprawy jest bardzo obszerna (79 tomów akt) i ma bardzo skomplikowany charakter, wymagający dla prawidłowego jej rozstrzygnięcia wiedzy specjalnej. Obecnie postępowanie jest na etapie przesłuchiwania świadków oraz przygotowywania przez biegłych z Politechniki Warszawskiej ekspertyzy, która ma ocenić prawidłowość współpracy stron przy realizacji inwestycji (biegli jeszcze nie dostarczyli tej ekspertyzy).

Okolicznością, która miała wpływ na długi okres trwania tego postępowania jest też fakt, że przedmiotowa sprawa pierwotnie była w referacie sędziego okręgowego, który w ub. roku przeszedł w stan spoczynku. Z tego względu jego referat w całości przejął sędzia delegowany z sądu rejonowego. Dotychczas w odbyło się w sumie sześć rozpraw, ostatnia w dniu 29 listopada 2018 r. Natomiast kolejne rozprawy wyznaczone na 17 grudnia 2018 r. oraz 18 stycznia 2019 r. zostały zdjęte z wokandy z uwagi na nieprzedłużenie delegacji sędziemu do orzekania w V Wydziale Gospodarczym.

Pod koniec lutego 2019 r. powyższa sprawa została przydzielona do referatu nowego sędziego. Jednak do czasu rozstrzygnięcia skargi na przewlekłość postępowania Sąd musi wstrzymać się z wyznaczeniem nowego terminu rozprawy.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 marca 2019 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.