Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Postanowienie prokuratury o żądaniu wydania obrazów utrzymane w mocy
Postanowienie prokuratury o żądaniu wydania obrazów utrzymane w mocy PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. nie uwzględnił zażalenia na decyzję prokuratury o żądaniu wydania dwóch obrazów wystawionych w olsztyńskiej Galerii Dobro.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w dniu 19 listopada 2018 r. wydał postanowienie o żądaniu wydania dwóch obrazów znajdujących się w olsztyńskiej Galerii Dobro w ramach wystawy „Polacy Europy”, a przedstawiających rozpiętą na krzyżu kobietę z motywem fallicznym oraz białego orła z motywem fallicznym. Powyższe postanowienie zostało wydane w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym w sprawie, w którym badane są trzy wątki: czy w bliżej nieustalonym czasie, nie wcześniej niż 5 października 2018 r., w Galerii Dobro Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie doszło do znieważenia godła Rzeczpospolitej Polskiej poprzez namalowanie na obrazie wystawionym w galerii wizerunku orła białego z motywem fallicznym (tj. czynu z art. 137 §1 kk), czy doszło do obrazy uczuć religijnych poprzez wystawienie w tym samym miejscu i w tym samym czasie obrazu z wizerunkiem nagiej, ukrzyżowanej kobiety z motywami fallicznymi (tj. czynu z art. 196 kk) oraz czy dyrektor MOK w Olsztynie nie dopełnił obowiązków służbowych, nie podejmując działań zmierzających do usunięcia z galerii obrazów obrażających uczucia religijne i znieważających godło (tj. czynu z art. 231 §1 kk).

Decyzja prokuratora o żądaniu wydania dwóch obrazów była umotywowana tym, że stanowią one dowód w toczącym się śledztwie i są niezbędne dla ustalenia okoliczności sprawy.

Jerzy D., właściciel obrazu przedstawiającego kobietę z motywem fallicznym za pośrednictwem prokuratury wniósł do Sądu zażalenie na powyższe postanowienie prokuratora.

Sąd Rejonowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. nie uwzględnił zażalenia Jerzego D. i tym samym utrzymał w mocy decyzję prokuratora o żądaniu wydania dwóch obrazów, które znajdowały się w olsztyńskiej Galerii Dobro.

Sąd uznał, że czynności procesowe wykonane przez prokuratora zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem. Natomiast, jeśli właściciel zatrzymanych przedmiotów domaga się ich zwrócenia, może to zrobić w innym trybie, zwracając się bezpośrednio do organów ścigania prowadzących to postępowanie. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego zatrzymane rzeczy należy bowiem zwrócić osobie uprawnionej niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego (art. 230 §2 kpk).

Postanowienie w tej sprawie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 14 marca 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.