Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd pracy pozostaje w Bartoszycach
Sąd pracy pozostaje w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł


Informuję, że
decyzją Ministra Sprawiedliwości Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach nie zostanie zlikwidowany. Planowana reorganizacja wydziałów pracy w sądach rejonowych okręgu olsztyńskiego w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

W dniu 21 lutego 2019 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło pismo z Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych informujące, że Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o odstąpieniu od reorganizacji polegającej na zniesieniu IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach i przekazaniu rozpoznawanych w nim spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Jednocześnie przypomnę, że wciąż planowane jest przeprowadzenie zmian organizacyjnych polegających na zniesieniu wydziałów pracy w Sądach Rejonowych w Biskupcu i Szczytnie wraz z przekazaniem rozpoznawanych w nich spraw do wydziałów pracy w innych sądach naszego okręgu.

Zmiany organizacyjne w wyżej wymienionych sądach są podyktowane niskim, malejącym z roku na rok wpływem spraw z zakresu prawa pracy do wydziałów przewidzianych do likwidacji. Jednocześnie chcę zwrócić uwagę, że planowana reorganizacja umożliwi prezesom sądów rejonowych sprawniejsze zarządzanie pracą w podległych im jednostkach poprzez np. skierowanie sędziego do orzekania w bardziej obciążonym wydziale.

Przeprowadzenie wyżej wymienionych zmian planowane jest z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 marca 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.