Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wyrok uniewinniający w sprawie o złamanie zakazu handlu w niedzielę
Wyrok uniewinniający w sprawie o złamanie zakazu handlu w niedzielę PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy uniewinnił przedsiębiorczynię z Mazur od popełnienia dwóch wykroczeń polegających na złamaniu zakazu handlu w niedzielę. Wyrok jest prawomocny.

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, Oddział w Ełku, wystąpił do Sądu Rejonowego w Giżycku w V Zamiejscowym Wydziale Karnym w Węgorzewie, z wnioskiem o ukaranie Katarzyny M. – prezes jednej z lokalnych spółek w Węgorzewie. Katarzyna M. została obwiniona o popełnienie dwóch wykroczeń polegających na tym, że będąc osobą reprezentującą lokalną spółkę wbrew zakazowi handlu w niedzielę 11 marca 2018 r. oraz w niedzielę 18 marca 2018 r. powierzyła w tych dniach wykonywanie pracy w handlu 15 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie w sklepach w Węgorzewie, Prostkach, Gołdapi, Białej Piskiej, Olecku, Grajewie, Szczuczynie i Augustowie (tj. o czyny z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni).

Obwiniona nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów wyjaśniając, iż zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedzielę – art. 6 – stanowi wyjątek, który dopuszcza możliwość handlu w sytuacji, gdy przeważającą działalnością placówki jest handel wyrobami tytoniowymi. Obwiniona wskazywała, iż taka działalność widnieje we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jako przeważająca w jej firmie, a stosowny wniosek został złożony 6 marca 2018 r. Obwiniona przekonywała, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy sklepów, które należą do reprezentowanej przez nią spółki, ponieważ od początku przeważającą działalnością była tam sprzedaż papierosów.

Sąd Rejonowy w Giżycku V Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Węgorzewie w dniu 10 lipca 2018 r. uznał obwinioną Katarzynę M. za winną popełnienia zarzucanych jej czynów i za to skazał ją na karę grzywny w wysokości 3 tys. zł. Sąd Rejonowy ocenił wyjaśnienia obwinionej jako jej tylko linię obrony, niezgodną z obowiązującymi przepisami. Zdaniem Sądu Rejonowego zapisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018r.  nie pozwalały na interpretację prezentowaną przez obwinioną. Sąd Rejonowy w pisemnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że gdyby każdy przedsiębiorca interpretował zapisy ustawy w ten sposób, to wszystkie sklepy spożywcze, w których jest nawet niewielka sprzedaż wyrobów tytoniowych, byłyby otwarte w dni objęte zakazem handlu.

Obwiniona wniosła apelację od powyższego wyroku. Sprawa w Sądzie Okręgowym w Olsztynie została zarejestrowana pod sygn. akt VII Ka 799/18.

Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoznając apelację powziął wątpliwość, czym jest zapisane w ustawie pojęcie „przeważająca działalność”, dlatego w dniu 31 sierpnia 2018 r. wystąpił do Sądu Najwyższego z zapytaniem prawnym: „Czy przeważająca działalność gospodarcza, o której jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 305), to działalność polegająca łącznie na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych czy też wystarczające jest aby była to przeważająca działalność mająca za przedmiot tylko jeden ze wskazanych tam asortymentów?”.

Sąd Najwyższy w dniu 19 grudnia 2018 r. podjął uchwałę o treści: „Przeważająca działalność”, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r., poz. 305), to działalność dotycząca handlu łącznie prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych, jak i taka działalność, która za swój przedmiot ma tylko jeden ze wskazanych w tym przepisie asortymentów (sygn. akt I KZP 13/18).

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 22 stycznia 2019 r. zmienił zaskarżony wyrok Sądu I instancji i uniewinnił Katarzynę M. od popełnienia zarzucanych jej wykroczeń. W pisemnym uzasadnieniu wyroku powołał się na cytowaną uchwałę SN i wskazał, że Katarzyna M. nie kwestionowała, że w niedzielę 11 i 18 marca 2018 r. wykonywała czynności związane z handlem powierzając pracę w prowadzonych przez nią sklepach zatrudnionym na umowy zlecenie pracownikom. Jednakże wobec tego, że w rejestrze KRS, jako przeważającą działalność wpisana została sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych Katarzyna M. była przekonana, że mogła ona prowadzić działalność handlową nie naruszając ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy uznał, że wobec okoliczności wynikających z akt sprawy oraz treści przywołanej uchwały Sądu Najwyższego należało podzielić argumentacje skarżącej. W ocenie Sądu Okręgowego „przeważającą działalnością” może być działalność wskazana przez obwinioną we wniosku do KRS, polegająca na handlu wyrobami tytoniowymi, ponieważ handel tymi wyrobami nie jest objęty ograniczeniami wynikającymi z wyżej wymienionej ustawy.

Powyższy wyrok jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 marca 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.