Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie przeciwko sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie
Rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie przeciwko sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


Informuję, że w dniu 25 marca 2019 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło postanowienie Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędzi Dorocie Lutostańskiej.

Sędzia Michał Lasota – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wydał w dniu 24 lutego 2019 r. postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko Dorocie Lutostańskiej, sędzi Sądu Okręgowego w Olsztynie. Tym samym postanowieniem rzecznik przedstawił sędzi Dorocie Lutostańskiej zarzut dyscyplinarny popełnienia przewinienia dyscyplinarnego z art. 107 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Przedstawiony sędzi Dorocie Lutostańskiej zarzut dyscyplinarny ma polegać na „oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa poprzez to, że w okresie od 9 do 23 listopada 2018 r. w Olsztynie, jako sędzia wyznaczony do rozpoznania sprawy VII Kz 518/18, wbrew art. 41 §1 kpk w zw. z art. 42 §1 kpk i w zw. z art. 16 §1 kpw, zaniechała żądania wyłączenia od udziału w sprawie mimo istnienia okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, to jest publicznego wystąpienia w koszulce oznaczonej takim samym symbolem, jak koszulki, których postępowanie przed Sądem dotyczyło, a które to wystąpienie zostało utrwalone poprzez fotografie, następnie rozpowszechnione za pomocą internetu”.

Sprawa sędzi Doroty Lutostańskiej w I instancji będzie rozpoznana przez Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Łodzi.

Jednocześnie wyjaśniam, że przywołana w zarzucie dyscyplinarnym sprawa VII Kz 518/18 dotyczyła dwóch osób obwinionych o ubranie kopii Bab Pruskich w koszulki z napisem „KonsTYtucJA, Jędrek”. Sędzia Dorota Lutostańska w dniu 23 listopada 2018 r. wydała postanowienie utrzymujące w mocy orzeczenie sądu I instancji o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie, uznając, że zachowanie obwinionych nie zawierało znamienia wykroczenia, gdyż nie było społecznie szkodliwe.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 28 marca 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.