Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego List żelazny dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
List żelazny dla podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 19 marca 2019 r. wydał list żelazny Danielowi M. – kierowcy podejrzanemu w sprawie śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 16 w okolicach Mrągowa.

Prokuratura Rejonowa w Mrągowie nadzoruje śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w dniu 30 listopada 2018 r. na drodze krajowej nr 16 w okolicach Mrągowa (sygn. akt Pr Ds. 1502.2018). W dniu 12 grudnia 2018 r. prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu Danielowi M. zarzutów dotyczących spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, nieudzielenia pomocy, a także ucieczki z miejsca zdarzenia (tj. czynów z  art. 177 § 2 kk. w zw. z art. 178 kk. i art. 162 § 1 kk). Jednak tych zarzutów Danielowi M. nie udało się ogłosić. Z racji tego, że nie przebywał on pod adresem zameldowania i nie można było ustalić miejsca jego pobytu, a poszukiwania prowadzone w trybie zwyczajnym okazały się bezskuteczne, Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 28 stycznia 2019 r. wydał postanowienie o zastosowaniu wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Oprócz tego postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r. prokurator zarządził poszukiwania Daniela M. listem gończym.

Tymczasem w dniu 1 lutego 2019 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął wniosek obrońcy podejrzanego o wydanie listu żelaznego. W uzasadnieniu wskazano m.in., że Daniel M. aktualnie przebywa za granicą i obawia się, że w razie powrotu do kraju zostanie tymczasowo aresztowany i tym samym odseparowany od rodziny. Do tutejszego Sądu wpłynęło także pisemne oświadczenie Daniela M., iż stawi się na każde wezwanie sądu lub prokuratora we wskazanym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

Sąd Okręgowy w Olsztynie, po złożeniu przez Daniela M. poręczenia majątkowego w kwocie 25 tys. zł, w dniu 19 marca 2019 r. wydał podejrzanemu list żelazny. W ocenie Sądu Okręgowego priorytetem dla toczącego się postępowania karnego jest to, aby jak najszybciej wyjaśnić okoliczności tej sprawy, ustalić ewentualnych sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej, dlatego zasadnym było uwzględnić wniosek obrońcy o wydanie listu żelaznego. W obecnej sytuacji, kiedy nie jest znane dokładne miejsce ukrywania się podejrzanego, ewentualne wszczęcie poszukiwań międzynarodowych również może nie przynieść spodziewanego efektu – natychmiastowego zatrzymania tego podejrzanego i prowadzenia postępowania bez przeszkód. Natomiast w wypadku wydania listu żelaznego podejrzany wkrótce będzie mógł wrócić do kraju i będzie można przeprowadzić z jego udziałem niezbędne czynności procesowe.

List żelazny zapewnia Danielowi M. pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania w niniejszej sprawie, pod warunkiem, że obierze on sobie w Polsce miejsce pobytu, będzie stawiał się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu lub prokuratury, nie będzie wydalał się bez zezwolenia sądu ze wskazanego miejsca pobytu w Polsce, a także nie będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na wezwanie lub innego naruszenia wymienionych wyżej warunków, Sąd orzeknie o odwołaniu listu żelaznego.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 kwietnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.