Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Areszt dla podejrzanego o żądanie i przyjęcie łapówki
Areszt dla podejrzanego o żądanie i przyjęcie łapówki PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Bartoszycach postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 r. zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy wobec Mirosława G. podejrzanego o żądanie i przyjęcie korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bartoszycach w dniu 4 kwietnia 2019 r. złożył do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Mirosława G. podejrzanemu o żądanie i przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 3 tys. zł w związku z pełnieniem funkcji publicznej (tj. o czyn z art. 228 § 3 kk w zb. z art. 228 § 4 kk w zw. z art. 11 § 2 kk).

Sąd Rejonowy w Bartoszycach na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec Mirosława G. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 1 lipca 2019 r.

Sąd uznał, że zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy w wysokim stopniu uprawdopodabnia, że Mirosław G. dopuścił się popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. W ocenie Sądu zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania jest konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Istnieje bowiem realna obawa, że przebywając na wolności mógłby on nakłaniać inne osoby do składania zeznań niezgodnych z prawdą oraz podjąć próbę niszczenia dowodów i zacierać ślady. Zastosowanie tymczasowego aresztowania uzasadnione jest także grożącą podejrzanemu surową karą — od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Postanowienie w powyższej nie jest prawomocne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2019 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.