Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu 
SIWZ 
Załącznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa) 
Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy) 
Załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie wstępne) 
Załącznik nr 4 do SIWZ (oświadczenie wstępne) 
Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy) 
Załącznik nr 6 do projektu umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy) 
Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz robót) 
Załącznik nr 7 do SIWZ (wykaz osób) 
Załącznik nr 8 do SIWZ (instrukcja dla wykonawców) 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.