Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w powodzi sprzed 19 lat
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w powodzi sprzed 19 lat PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Bartoszycach wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019 r. zasądził od Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie kwotę 15 tys. zł na rzecz Henryki N. oraz kwotę 27 tys. zł na rzecz Ewy K. tytułem zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej podczas powodzi w 2000 r.

W dniu 14 marca 2017 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach wpłynął pozew Henryki N. oraz Ewy K. przeciwko Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej. Henryka N. domagała się od Gminy kwoty 30 tys. zł, a Ewa K. – 60 tys. zł.

Pełnomocnik powódek w uzasadnieniu pozwu wskazał m.in., że w nocy z dnia 2 na 3 lutego 2000 r. doszło do rozmycia zapory wodnej na rzece Młynówce w Górowie Iławeckim, wskutek czego śmierć poniosła Krystyna R. (siostra Henryki N. i matka Ewy K.), a odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie ponosi Gmina Górowo Iławeckie. Pełnomocnik podniósł też, że roszczenia obu kobiet są w pełni uzasadnione szczególnymi, silnymi więzami emocjonalnymi, jakie łączyły je ze zmarłą Krystyną R., a których gwałtowne zerwanie wywołało trwające u nich do dziś poczucie krzywdy i osamotnienia. W jego ocenie zapłata zadośćuczynienia w żądanych pozwem kwotach przynajmniej w części zrekompensuje im krzywdę doznaną w związku ze śmiercią osoby bliskiej.

Pełnomocnik Gminy Górowo Iławeckie w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Proces w powyższej sprawie rozpoczął się w dniu 8 listopada 2017 r., natomiast wyrok zapadł w dniu 25 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bartoszycach uznał roszczenie powódek co do zasady, ale nie co do wysokości i zasądził od Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie kwotę 15 tys. zł na rzecz Henryki N. oraz kwotę 27 tys. zł na rzecz Ewy K. wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 21 maja 2016 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo zostało oddalone.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.