Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Proces oskarżonego o nawoływanie do zabójstwa i groźby wobec prezydenta Olsztyna
Proces oskarżonego o nawoływanie do zabójstwa i groźby wobec prezydenta Olsztyna PDF Drukuj artykuł


W dniu 7 maja 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces Sergiusza P. oskarżonego m.in. o
publiczne nawoływanie do zabójstwa i groźby karalne wobec prezydenta Olsztyna.

Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w dniu 2 kwietnia 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Sergiuszowi P. podejrzanemu o popełnienie dwóch przestępstw w dniu 14 stycznia 2019 r. w Olsztynie.

W pierwszym zarzucie Sergiusz P. został oskarżony o posiadanie znacznej ilości – blisko 395 gram – marihuany (tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.). Z kolei drugi zarzut polegał na publicznym nawoływaniu na stronie internetowej jednej z lokalnych gazet do popełnienia zbrodni zabójstwa z jednoczesną groźbą pozbawienia życia w stosunku do Prezydenta Miasta Olsztyn (tj. czyn z art. 255 §2 kk w zb. z art. 190 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Proces Sergiusza P. rozpoczął się w dniu 7 maja 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sergiusz P. przyznał się do popełnienia obu zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. W odniesieniu do drugiego z zarzutów oskarżony wyjaśniał m.in., że nie miał zamiaru nawoływać do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz że jego wpis na portalu internetowym był bardzo niewłaściwy, bezmyślny i nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji takiego działania.

W pierwszym dniu procesu zeznania złożył Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, który występuje w tej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Sąd przesłuchał również funkcjonariusza policji, który uczestniczył w czynnościach związanych z zatrzymaniem oskarżonego.

Z uwagi na to, że w trakcie rozprawy oskarżony oraz pokrzywdzony zgodzili się na prowadzenie postępowania mediacyjnego Sąd postanowił skierować powyższą sprawę do mediacji, zakreślając mediatorowi termin do dnia 21 maja 2019 r. na przeprowadzenie mediacji.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że mediacja w sprawie karnej to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemu, powstałego w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i oskarżonego, z pomocą mediatora. Mediacja daje pokrzywdzonemu okazję do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa oraz oczekiwań wobec oskarżonego, jak również daje mu szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin. Z kolei dla oskarżonego mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia. Mediacja dla oskarżonego oznacza także szybsze zakończenie postępowania karnego (a w konsekwencji szybsze zatarcie skazania), zmniejszenie kosztów postępowania karnego oraz szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

W związku ze skierowaniem sprawy Sergiusza P. do mediacji proces został przerwany do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 9.45 (sala 150). Sąd w tym dniu planuje przesłuchanie 1 świadka.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 7 maja 2019 r.  


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.