Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych – remont pomieszczeń I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie
Realizacja robót budowlanych – remont pomieszczeń I Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Olsztynie oraz w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz ofertowy)

Załącznik nr 3 do SIWZ (oświadczenie wstępne)

Załącznik nr 4 do SIWZ (oświadczenie wstępne)

Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz robót)

Załącznik nr 7 do SIWZ (instrukcja obsługi Wykonawcy smartPzp)

 

Zawiadomienie o zmianie SIWZ (informacja dot. zmiany wysokości wymaganego wadium)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.