Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok wobec byłego burmistrza Pisza
Zapadł wyrok wobec byłego burmistrza Pisza PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Mrągowie wyrokiem z dnia 7 maja 2019 r. wydał wyrok skazujący wobec Jana A., byłego burmistrza Pisza oskarżonego o przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 7 maja 2019 r. wydał wyrok w sprawie Jana A. oskarżonego o popełnienie dwóch przestępstw w związku z pełnieniem funkcji Burmistrza Miasta Pisz.

W zakresie pierwszego z zarzucanych czynów Jan A. został uznany za winnego przekroczenia uprawnień w okresie od 25 czerwca 2010 r. do 12 listopada 2014 r. poprzez zażądanie, za pośrednictwem Wiesława P. (byłego naczelnika jednego z wydziałów w Urzędzie Miejskim w Piszu) oraz Kazimierza P. (byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu), zwrotu części nagród uznaniowych przyznanych wybranym 7 pracownikom Urzędu i Straży Miejskiej w łącznej kwocie ponad 29 tys. zł (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk). Sąd skazał go za to na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd wymierzył Janowi A. także karę grzywny w kwocie 5 tys. zł oraz orzekł wobec niego zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 3 lat.

Jan A. odpowiadał również za działanie na szkodę Urzędu Miasta w Piszu i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podczas zawierania na początku 2011 r. umów z firmami realizującymi przedsięwzięcie „Mazurski Festiwal Grzańca 2011”. Sąd Rejonowy w Mrągowie umorzył postępowanie karne wobec Jana A., co do tego czynu. Sąd uznał, że społeczna szkodliwość tego czynu jest znikoma.

Wyrok w sprawie Jana A. nie jest prawomocny.

Jednocześnie informuję, że akt oskarżenia w powyższej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Mrągowie w dniu 31 stycznia 2018 r. i oprócz Jana A. obejmował również dwie inne osoby — byłego naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu Wiesława P. oraz byłego komendanta Straży Miejskiej w Piszu Kazimierza P.

Obaj wyżej wymienieni zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień poprzez żądanie od niektórych pracowników urzędu i straży miejskiej zwrotu znacznej części przyznanych im nagród uznaniowych w celu przekazania ich Janowi A.. Kazimierz P. dodatkowo odpowiadał za użycie groźby bezprawnej wobec świadka w celu wywarcia na niego wpływu odnośnie zmiany zeznań oraz przekroczenie uprawnień i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Miasta w Piszu w łącznej kwocie ponad 9 tys. zł w związku z fikcyjnym zatrudnieniem jednego pracownika.

Do aktu oskarżenia został dołączony wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec oskarżonego Wiesława P. Natomiast jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy głównej wniosek o wydanie wyroku skazującego  bez przeprowadzania postępowania dowodowego złożył obrońca Kazimierza P..

W związku z tym sprawa Wiesława P. i Kazimierza P. została wyłączona do odrębnego postępowania. Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 9 października 2018 r. wydał wyrok skazujący wobec obu oskarżonych.

Wiesław P. powyższym wyrokiem został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Sąd orzekł wobec niego także karę grzywny w kwocie 5 tys. zł oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej.

Kazimierz K. tym samym wyrokiem otrzymał karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd orzekł wobec niego także łączną karę grzywny w wysokości 4 tys. zł oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej.

Wyrok wobec Wiesława P. i Kazimierza P. uprawomocnił się w dniu 17 października 2018 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 maja 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.