Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – (dokumentacja projektowa)

Załącznik nr 2 do SIWZ – (formularz ofertowy)

Załącznik nr 3 do SIWZ – (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia)

Załącznik nr 4 do SIWZ – (oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 5 do SIWZ – (projekt umowy)

Załącznik nr 6 do SIWZ – (wykaz robót budowlanych)

Załącznik nr 7 do SIWZ – (wykaz osób)

Załącznik nr 8 do SIWZ – (Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP)

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.