Strona główna Aktualności Skazani pracują na rzecz Olsztyna i okolic
Skazani pracują na rzecz Olsztyna i okolic PDF Drukuj artykuł

 

ratusz2
Ponad 1400 osób – tylu skazanych wykonywało w 2018 r. nieodpłatną, kontrolowaną pracę na rzecz mieszkańców Olsztyna i 9 gmin ościennych.

W dniu 22 maja 2019 r. w Urzędzie Miasta w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli magistratu i podległych mu jednostek z reprezentantami m.in. Sądu Rejonowego w Olsztynie — Wiceprezesem Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzią Anną Szczepańską i Przewodniczącą II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzią Katarzyną Zabuską — oraz Kuratorem Okręgowym Hanną Winkel. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy w zakresie wykonywania przez skazanych  kary ograniczenia  wolności  w  formie  nieodpłatnej  kontrolowanej  pracy  na  cele  społeczne   w Olsztynie w 2018 r.

Hanna Winkel, która w swoim 30-minutowym wystąpieniu szczegółowo omówiła przepisy regulujące organizację, kontrolę i wykonywanie kary ograniczenia wolności, podkreśliła także, jak bardzo istotna jest współpraca pomiędzy służbą kuratorską a urzędem miasta i podległymi mu instytucjami. — Sąd jest od tego, aby wydawał wyroki i postanowienia, które następnie należy wykonać. I to właśnie Państwo zapewniacie miejsca, gdzie ta kara ograniczenia wolności w formie pracy bądź grzywna zamieniona na prace społeczno-użyteczne może być wykonywana w warunkach  wolnościowych   w  wyznaczonych  zakładach  pracy, placówkach oświatowych, schronisku  dla  zwierząt  i  innych  instytucjach  lub  organizacjach  charytatywnych  na  rzecz  społeczności  lokalnej – mówiła kurator okręgowa. – Taka praca to swego rodzaju zadośćuczynienie skazanego dla społeczeństwa za dokonane przestępstwo lub wykroczenie. Ale oprócz tego jest to też forma oddziaływania wychowawczo-resocjalizacyjnego. Dzięki tej pracy skazany, dla którego często jest to pierwsza prawdziwa praca w życiu, uczy się odpowiedzialności i obowiązkowości.

Kazimierz Neumann z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta w Olsztynie poinformował, że w 2018 r. do przyjęcia osób skazanych zostało wytypowanych aż 14 olsztyńskich placówek, w tym m.in. Ośrodek Sportu i Rekreacji, Schronisko dla Zwierząt, Olsztyński Zakład Komunalny, przedszkola, szkoły, przychodnia specjalistyczna. W tym czasie prace wykonywało 523 skazanych, którzy łącznie przepracowali ponad 39 tys. godzin. Ich pracę wyceniono na blisko 513 tys. zł.

Dodajmy, że w ub. roku skazani wykonywali prace społeczno-użyteczne także w 9 gminach sąsiadujących z Olsztynem. Dobre Miasto przyjęło do siebie 195 skazanych, Barczewo — 165, Dywity – 136, Gietrzwałd  - 52, Jonkowo – 44, Olsztynek – 143, Purda – 75, Stawiguda – 36, Świątki 59. Łącznie w tych gminach kary odpracowało ponad 900 skazanych.

Współpraca olsztyńskiego magistratu i podległych mu instytucji z Sądem Rejonowym w Olsztynie i kuratorską  służbą  sądową  będzie kontynuowana w 2019 r. Urząd miasta wskazał do przyjęcia skazanych aż  14 podmiotów, określając zapotrzebowanie na pracę dla 900 osób.

Z kolei wiceprezes Anna Szczepańska poinformowała, że obecnie w Sądzie Rejonowym w Olsztynie orzeczonych jest 1619 kar ograniczenia wolności.

Hanna Winkel w podsumowaniu spotkania zwróciła uwagę, że możliwość wykonywania prac społeczno-użytecznych ma olbrzymie znaczenie zwłaszcza dla skazanych za popełnienie mniej poważnych przestępstw. — Dla takich osób często wystarczą kary wolnościowe, które w dłuższej perspektywie nie  są  czynnikiem  prowadzącym  do  społecznego  wyobcowania, a  wręcz  przeciwnie  kształtują  społecznie  pożądane  postawy — mówiła kurator.

Pani  Wiceprezes  Anna  Szczepańska  na  zakończenie  podziękowała  wszystkim  zgromadzonym  za  zaangażowanie  i  pełen  profesjonalizm  w  wykonywaniu  tej  kary,  co  daje  gwarancję  efektywnej  i  skutecznej  realizacji  orzeczeń  Sądu  Rejonowego  w  Olsztynie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 23 maja 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.