Strona główna
Petycja w sprawie udostępnienia regulaminu czytelni akt na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie PDF Drukuj artykuł

 

W dniu 28 marca 2019 r. do Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła petycja w sprawie udostępnienia regulaminu czytelni akt na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Olsztynie, której elektroniczne odwzorowanie znajduje się poniżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 870), przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia, tj. do dnia 28 czerwca 2019 r. 

 

Petycja została uwzględniona - treść regulaminu czytelni akt jest dostępna w zakładce "Czytelnia akt".

PETYCJA


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.