Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd odwoławczy utrzymał wyrok ws. o zanieczyszczenie środowiska w Korszach
Sąd odwoławczy utrzymał wyrok ws. o zanieczyszczenie środowiska w Korszach PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 13 czerwca 2019 r. utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Sławomira W. za zanieczyszczenie środowiska w rejonie zakładu zajmującego się recyklingiem akumulatorów w Korszach.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie pod koniec 2016 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Kętrzynie akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi W. podejrzanemu o to, że w latach 2012-2015 jako dyrektor ds. recyklingu ZAP Sznajder Batterien SA z siedzibą w Piastowie, będąc odpowiedzialnym za bieżące funkcjonowanie Oddziału Produkcyjnego w Korszach zajmującego się recyklingiem akumulatorów i produkcją czystego ołowiu, zanieczyszczał powietrze, powierzchnię ziemi i wodę ołowiem w strefie co najmniej 200 metrów od miejsca lokalizacji tego zakładu. Według ustaleń prokuratury zanieczyszczenie substancjami (w szczególności ołowiem) emitowanymi przez zakład mogło zagrozić zdrowiu ludzi mieszkających na tym terenie, a także mogło spowodować zniszczenie w świecie zwierzęcym w znacznych rozmiarach (tj. czyn z art. 182 § 1 kk.). Prokurator w uzasadnieniu aktu oskarżenia wskazał, że na skutek licznych skarg okolicznych mieszkańców zakład w Korszach był poddany kontrolom, w szczególności przez WIOŚ w Olsztynie, podczas których miały być stwierdzone nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami. W trakcie śledztwa uzyskano też opinię Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, z której miało wynikać, że zakład w Korszach spowodował wyraźne zanieczyszczenie głównych elementów środowiska w jego sąsiedztwie.

Proces Sławomira W. rozpoczął się w dniu 28 kwietnia 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Kętrzynie. Oskarżony w pierwszym dniu procesu nie przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia.

Wyrok w tej sprawie w pierwszej instancji zapadł w dniu 17 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kętrzynie uznał Sławomira W. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, z tym ustaleniem, że został on popełniony w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwolenie (tj. popełnienia czynu z art. 182§3 kk). Sławomir W. został za to skazany na karę grzywny w kwocie 30 tys. zł. Sąd orzekł od oskarżonego także nawiązkę w wysokości 20 tys. zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot kosztów sądowych.

Apelacje od rozstrzygnięcia sądu rejonowego w powyższej sprawie wnieśli prokurator, dwoje oskarżycieli posiłkowych oraz obrońca oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 13 czerwca 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd odwoławczy uznał, że ustalenia Sądu Rejonowego w Kętrzynie były trafne i opierały się na prawidłowej ocenie materiału dowodowego zebranego w powyższej sprawie. W ocenie sądu okręgowego słuszny był również wymiar kary orzeczonej wobec oskarżonego.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, 13 czerwca 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.