Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Do sądu wpłynęły apelacje od wyroku w sprawie zajścia z udziałem żołnierzy w Giżycku
Do sądu wpłynęły apelacje od wyroku w sprawie zajścia z udziałem żołnierzy w Giżycku PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył na 12 września 2019 r. termin rozprawy odwoławczej w sprawie Arkadiusza K., Piotra B. i Roberta J. oskarżonych o znieważenie oraz stosowanie gróźb i przemocy wobec giżyckich funkcjonariuszy w celu zaniechania podjętej przez nich interwencji.

Arkadiusz K., Piotr B. oraz Robert  J. zostali oskarżeni o to, że w dniu 15 września 2016 r. w jednym z giżyckich hoteli znieważyli troje interweniujących funkcjonariuszy policji i strażnika miejskiego oraz stosowali wobec nich groźby i przemoc (wobec policjantów)  w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji (tj. o czyny z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 222 §1 kk w zb. z art. 226 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Arkadiusz K. dodatkowo otrzymał zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej pracownika hotelu (tj. o czyn z art. 217 §1 kk) oraz pomówienia pracownicy hotelu  (tj. o czyn z art. 212 §1 kk w zb. z art. 216 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 29 marca 2017 r. przed Sądem Rejonowym w Giżycku.  Z uwagi na to, że niektóre z czynów objętych aktem oskarżenia dotyczyły przestępstwa pomówienia i znieważenia innej osoby, proces z mocy prawa toczył się z wyłączeniem jawności rozprawy.

Sąd Rejonowy w Giżycku wyrokiem z dnia 4 marca 2019 r. uznał oskarżonych za winnych znieważenia trojga funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Giżycku oraz jednego strażnika Straży Miejskiej w Giżycku, a także stosowania gróźb i przemocy wobec funkcjonariuszy w celu zmuszenia ich do zaniechania podjętej interwencji.

Arkadiusz K., który został uznany również za winnego naruszenia nietykalności cielesnej jednego z pracowników hotelu, otrzymał karę łączną grzywny w kwocie 9,6 tys. zł. Sąd zasądził od niego także kwoty po 6 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, kwotę 4 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela Sąd umorzył postępowanie karne wobec Arkadiusza K. o czyn dotyczący pomówienia pracownicy hotelu.

Piotr B. wyrokiem w powyższej sprawie został skazany na karę łączną grzywny w kwocie 10 tys. zł. Sąd zasądził od oskarżonego także kwoty po 4 tys. zł na rzecz dwóch pokrzywdzonych policjantek, kwotę 6 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego policjanta oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Z kolei Robertowi J. została wymierzona kara łączna grzywny w kwocie 7,2 tys. zł. Sąd zasądził od oskarżonego również kwoty po 4 tys. zł na rzecz trojga pokrzywdzonych policjantów oraz kwotę 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego strażnika miejskiego tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Apelacje od wyroku sądu pierwszej instancji wnieśli obrońcy oskarżonych.

Sąd Okręgowy w Olsztynie wyznaczył termin rozprawy odwoławczej na dzień 12 września 2019 r. na godz. 9 (sala 424).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 2 lipca 2019 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.