Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego W październiku ruszy proces w sprawie przeciwko byłemu strażakowi z Kętrzyna
W październiku ruszy proces w sprawie przeciwko byłemu strażakowi z Kętrzyna PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Kętrzynie wyznaczył na 2 października 2019 r. termin rozprawy w sprawie przeciwko Marcinowi L. oskarżonemu m.in. o nieumyślne spowodowanie śmierci strażaka.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mrągowie skierował do Sądu Rejonowego w Kętrzynie akt oskarżenia, w którym zarzucił Marcinowi L. popełnienie trzech przestępstw — niedopełnienia obowiązków służbowych w połączeniu z niedopełnieniem obowiązków z zakresu bhp i nieumyślnym spowodowaniem śmierci człowieka, podżegania do składania fałszywych zeznań oraz składania fałszywych zeznań.

Wszystkie wymienione wyżej czyny mają związek ze zdarzeniem, do którego doszło w dniu 14 czerwca 2018 r. na terenie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. W tym dniu na terenie komendy odbywało się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy medycznej i ratownictwa wysokościowego, dotyczącego zasad użycia i praktycznego przygotowania skokochronu do pracy. Szkolenie, w którym uczestniczyło sześciu strażaków, prowadził  młodszy kapitan Marcin L. Według ustaleń prokuratora Marcin L. w trakcie tych zajęć miał dopuścić do tego, aby podlegli mu strażacy oddawali skoki na napełniony powietrzem skokochron, choć przepisy bezpieczeństwa i higieny służby strażaków wyraźnie tego zakazują. W rezultacie jeden z funkcjonariuszy po oddaniu skoku z dachu garażu na skokochron doznał rozległych obrażeń głowy, które skutkowały jego śmiercią w dniu 14 lipca 2018 r..

Zgodnie z ustaleniami prokuratora Marcin L. bezpośrednio po wypadku miał nakłonić pięciu podległych mu strażaków biorących udział w szkoleniu do ustalenia wspólnej wersji, która by potwierdzała, że skoki z wysokości na skokochron nie były wówczas oddawane. W wyniku takiego działania oskarżonego pięciu strażaków podczas przesłuchania w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie zdaniem śledczych złożyło fałszywe zeznania.

W ocenie prokuratora sam Marcin L.  miał także złożyć fałszywe zeznania przed funkcjonariuszem z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie, będąc uprzedzony o odpowiedzialności karnej i z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną.

Marcin L. przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Marcin L. będzie odpowiadał przed sądem z wolnej stopy. Prokurator zastosował wobec niego poręczenie majątkowe.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie wyznaczył termin rozprawy w tej sprawie na dzień 2 października 2019 r. na godz. 9 (sala nr 24).

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 lipca 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.