Petycja o udostępnienie wszystkim sędziom Sądu Okręgowego w Olsztynie treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2019 r. sygn. akt I CSK 242/18 oraz treści uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2019 r. sygn. akt III CSK 159 PDF Drukuj artykuł

 

 

Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Zarządzeniem z dnia 15 lipca 2019 r. zarządził łączne rozpoznanie petycji, które wpłynęły drogą elektroniczną do Sądu Okręgowego w Olsztynie od dnia 12 lipca 2019 r. jako petycji wielokrotnej.

Ogłasza się czas oczekiwania na dalsze petycje w przedmiotowej sprawie do dnia 6 września 2019 r.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

 

PETYCJA

 

ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.