Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Zakup usług: (1) Odnowienia licencji oraz przedłużenia usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision, (2) Przedłużenia usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla oprogramowania Backup Exec, (3) Przedłużenia usługi gwara
Zakup usług: (1) Odnowienia licencji oraz przedłużenia usługi gwarancyjnej oraz wsparcia technicznego oprogramowania Axence nVision, (2) Przedłużenia usługi gwarancyjnej i wsparcia technicznego dla oprogramowania Backup Exec, (3) Przedłużenia usługi gwara PDF Drukuj artykuł

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ – „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze - uzupełnienie informacji


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.