Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Wyniki Wyniki konkursu na staż urzędniczy (docelowo informatyk)
Wyniki konkursu na staż urzędniczy (docelowo informatyk) PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 13 sierpnia 2019 r.

K-1100-21/19

  

Wyniki

konkursu na staż urzędniczy (docelowo informatyk)

 w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

  

Po przeprowadzeniu konkursu na staż urzędniczy (docelowo informatyk) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, do zatrudnienia na stanowisko stażysty wybrany został Pan Tomczak Kamil, który uzyskał z konkursu najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie Komisja konkursowa na podstawie art. 3b ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 577 z późn. zm.), w oparciu o wyniki konkursu, wyłoniła listę rezerwową kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.

Na liście umieszczony został:

  1. Pan Wener Bartosz

 

 

D  Y    R  E  K    T  O  R

Sądu Okręgowego w Olsztynie

Rafał Turek


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.