Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi
Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi PDF Drukuj artykuł

Usługa przyjmowania opłat wnoszonych na rachunki sądów kartami płatniczymi z wykorzystaniem urządzeń samoobsługowych oraz sprzedaży e-znaków opłaty sądowej, w sposób w pełni zintegrowany z platformą e-Płatności Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach Programu Wsparcia Obrotu Polska Bezgotówkowa

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ– oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ– oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ– projekt umowy

Załącznik nr 5 do SIWZ– wykaz dostaw (wzór)

Załącznik nr 6 do SIWZ– „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki rachunkowej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.