Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy – etap I
Realizacja robót budowlanych w siedzibie Sądu Rejonowego w Nidzicy – etap I PDF Drukuj artykuł

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - dokumentacja projektowa (folder zip)

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych (wzór)

Załącznik nr 7 do SIWZ - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

 

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.