Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Zawiadomienie dot. naboru na praktykę absolwencką
Zawiadomienie dot. naboru na praktykę absolwencką PDF Drukuj artykuł

Olsztyn, 4 września 2019 r.  

 K-1461-22/19   

Z a w i a d o m i e n i e

dot. naboru na praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

 

 

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia
22 sierpnia 2019 r. nr K-1461-22/19 dotyczącym naboru na odpłatną praktykę absolwencką w Sądzie Okręgowym w Olsztynie zawiadamiamy, że komisja powołana do przeprowadzenia naboru, po przeprowadzeniu w dniu 4 września 2019 r. selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych ustaliła, że do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowane zostali:

  1. Bienia Damian
  2. Brodowska Martyna
  3. Frączkowska Milena
  4. Grądzka Monika Magdalena
  5. Korzeniowska Anna

Jednocześnie zawiadamiamy, że rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 9 września 2019 r., o godz. 9.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 A, w sali nr 503 (V piętro).

 Kandydaci będą przystępować do rozmowy kwalifikacyjnej w kolejności alfabetycznej, po okazaniu dokumentu tożsamości.

                                                                                                    Komisja


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.