Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Do sądu wpłynął pozew wobec sędziego z Olsztyna
Do sądu wpłynął pozew wobec sędziego z Olsztyna PDF Drukuj artykuł


W dniu 29 sierpnia 2019 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew wobec sędziego Macieja Nawackiego o ustalenie, czy pozostaje on w stosunku służbowym członka KRS.

W dniu 29 sierpnia 2019 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew Tomasza Błaszkiewicza, sędziego Sądu Rejonowego w Sulęcinie wobec Macieja Nawackiego, w którym domaga się on ustalenia, że pozwany nie pozostaje w stosunku służbowym członka Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak podnosi powód, kandydatura Macieja Nawackiego na członka KRS nie została prawidłowo zgłoszona, w związku z czym zgłoszenie to powinno być odrzucone, a jego wybór nie powinien być przedmiotem głosowania i Uchwały Sejmu RP z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie wyboru członków KRS. W ocenie powoda zgłoszenie Macieja Nawackiego nie spełniało ustawowej przesłanki w zakresie wymaganej liczby podpisów. W pozwie wskazano, że jeden z podpisów został złożony przez samego pozwanego, natomiast poparcie części sędziów zostało wycofane jeszcze przed zakończeniem procedury zgłaszania kandydatów, w wyniku czego liczba zgromadzonych przez pozwanego podpisów była mniejsza niż wymagana 25.

W pozwie w pierwszej kolejności została zawarta prośba o pilne rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie dowodu w postaci załącznika do zgłoszenia kandydatury Macieja Nawackiego na członka KRS, ujawniającego listę sędziów, którzy poparli jego kandydaturę, przez zobowiązanie Szefa Kancelarii Sejmu RP do wydania i złożenia w sądzie listy poparcia kandydatury pozwanego w formie oryginalnego dokumentu lub uwierzytelnionej kopii.

Ponadto sędzia Tomasz Błaszkiewicz wskazał, że ma interes prawny w ustaleniu, że pozwany nie pozostaje w stosunku służbowym członka KRS. Powód zgłosił swoją kandydaturę na wolne stanowisko w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jego kandydatura będzie przedmiotem analizy dokonywanej przez KRS, której członkiem jest pozwany. W ocenie powoda istnieje realna obawa, że uchwała w przedmiocie jego kandydatury zostanie podjęta przez nieuprawnione do tego osoby, w rezultacie czego również nieważne byłoby ewentualne powołanie go na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego.

Powyższa sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą XC 2645/19. Oznacza to, że wydziałem Sądu Rejonowego w Olsztynie właściwym do rozpoznania powyższej sprawy jest X Wydział Cywilny. Jednak termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony. Sprawa w drodze losowania została przydzielona sędziemu referentowi, który już w dniu 3 września 2019 r. złożył wniosek o wyłączenie go od jej rozpoznania. Sędzia wskazał m.in., że pozwanym jest znany mu osobiście Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, a tym samym pozostaje on ze stroną postępowania w stosunku zależności służbowej. Obecnie do sekretariatu X Wydziału Cywilnego wpływają wnioski kolejnych sędziów o wyłączenie ich od rozpoznania tej sprawy. Jednocześnie informuję, że wnioski o wyłączenie sędziów nie zostały jeszcze rozpoznane.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 września 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.