Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Były burmistrz Pisza prawomocnie skazany
Były burmistrz Pisza prawomocnie skazany PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji skazujący Jana A. — byłego burmistrza Pisza — za przekroczenie uprawnień w związku z bezprawnym żądaniem zwrotu części nagród przyznanych wybranym pracownikom.

Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 7 maja 2019 r. wydał wyrok w sprawie Jana A. oskarżonego o popełnienie dwóch przestępstw w związku z pełnieniem funkcji Burmistrza Miasta Pisz. W zakresie pierwszego z zarzucanych czynów Jan A. został uznany za winnego przekroczenia uprawnień w okresie od 25 czerwca 2010 r. do 12 listopada 2014 r. poprzez zażądanie za pośrednictwem Wiesława P. (byłego naczelnika jednego z wydziałów w Urzędzie Miejskim w Piszu) oraz Kazimierza P. (byłego Komendanta Straży Miejskiej w Piszu) zwrotu części nagród uznaniowych przyznanych wybranym 7 pracownikom Urzędu i Straży Miejskiej w łącznej kwocie ponad 29 tys. zł (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk). Sąd Rejonowy skazał go za to na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd wymierzył Janowi A. także karę grzywny w kwocie 5 tys. zł oraz orzekł wobec niego zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej na okres 3 lat.

Jan A. odpowiadał również za działanie na szkodę Urzędu Miasta w Piszu i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podczas zawierania na początku 2011 r. umów z firmami realizującymi przedsięwzięcie „Mazurski Festiwal Grzańca 2011”. Sąd Rejonowy umorzył postępowanie karne wobec Jana A., co do tego czynu. Sąd uznał, że społeczna szkodliwość tego czynu jest znikoma.

Powyższy wyrok został zaskarżony przez obrońcę oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 12 września 2019 r. utrzymał w mocy zaskarżony wyrok sądu pierwszej instancji. Wyrok skazujący wobec Jana A. jest już prawomocny.

W uzupełnieniu informacji dodam, że akt oskarżenia w powyższej sprawie wpłynął do Sądu Rejonowego w Mrągowie w dniu 31 stycznia 2018 r. i oprócz Jana A. obejmował również dwie inne osoby — byłego naczelnika Wydziału Ogólnego w Urzędzie Miejskim w Piszu Wiesława P. oraz byłego komendanta Straży Miejskiej w Piszu Kazimierza P. Obaj wyżej wymienieni zostali oskarżeni o przekroczenie uprawnień poprzez żądanie od niektórych pracowników urzędu i straży miejskiej zwrotu znacznej części przyznanych im nagród uznaniowych w celu przekazania ich Janowi A. Natomiast Kazimierz P. dodatkowo odpowiadał za użycie groźby bezprawnej wobec świadka w celu wywarcia na niego wpływu odnośnie zmiany zeznań oraz za przekroczenie uprawnień i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Powiatowy Urząd Pracy i Urząd Miasta w Piszu w łącznej kwocie ponad 9 tys. zł w związku z fikcyjnym zatrudnieniem jednego pracownika.

Do aktu oskarżenia został dołączony wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy wobec oskarżonego Wiesława P. Natomiast jeszcze przed wyznaczeniem terminu rozprawy głównej wniosek o wydanie wyroku skazującego  bez przeprowadzania postępowania dowodowego złożył obrońca Kazimierza P. W związku z tym sprawa Wiesława P. i Kazimierza P. została wyłączona do odrębnego postępowania.

Sąd Rejonowy w Mrągowie w dniu 9 października 2018 r. wydał wyrok skazujący wobec obu oskarżonych.

Wiesław P. został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat. Sąd orzekł wobec niego także karę grzywny w kwocie 5 tys. zł oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej.

Kazimierz K. tym samym wyrokiem otrzymał karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Sąd orzekł wobec niego także łączną karę grzywny w wysokości 4 tys. zł oraz trzyletni zakaz zajmowania stanowisk w administracji publicznej. Wyrok wobec Wiesława P. i Kazimierza P. uprawomocnił się 17 października 2018 r.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 27 września 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.