Kolegium Sądu PDF Drukuj artykuł

 

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie


Przewodniczący Kolegium Sądu:
Prezes SO Danuta Hryniewicz


Członkowie:

  1. Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach Arkadiusz Rokicki
  2. Prezes Sądu Rejonowego w Biskupcu Paweł Pióro
  3. Prezes Sądu Rejonowego w Giżycku Lidia Merska
  4. Prezes Sądu Rejonowego w Kętrzynie Tomasz Cichocki
  5. Prezes Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim Marta Banaś-Grabek
  6. Prezes Sądu Rejonowego w Mrągowie Wojciech Szałachowski
  7. Prezes Sądu Rejonowego w Nidzicy Cecylia Kotfica
  8. Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki
  9. Prezes Sądu Rejonowego w Piszu Grzegorz Siwik
  10. Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie Ewelina Wolny

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

1) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji albo wykonywania tych obowiązków;
1a) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
5) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
6) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.