Kolegium Sądu PDF Drukuj artykuł

 

Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie


Przewodniczący Kolegium Sądu:
Prezes SO Danuta Hryniewicz


Członkowie:

 1. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski
 2. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Krystyna Skiepko
 3. Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie Rafał Jerka 
 4. Sędzia Sądu Rejonowego w Bartoszycach Arkadiusz Rokicki
 5. Sędzia Sądu Rejonowego w Biskupcu Paweł Pióro
 6. Sędzia Sądu Rejonowego w Giżycku Bogusława Olszewska-Wojgienica
 7. Sędzia Sądu Rejonowego w Kętrzynie Tomasz Cichocki
 8. Sędzia Sądu Rejonowego w Lidzbarku Warmińskim Marta Banaś-Grabek
 9. Sędzia Sądu Rejonowego w Mrągowie Wojciech Szałachowski
 10. Sędzia Sądu Rejonowego w Nidzicy Marek Maculewicz
 11. Sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie Paweł Juszczyszyn
 12. Sędzia Sądu Rejonowego w Piszu Magdalena Łukaszewicz
 13. Sędzia Sądu Rejonowego w Szczytnie Ewelina Wolny

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto:

1) wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji;
2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
3) wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy;
4) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych, działających w okręgu sądowym;
5) wyraża opinię o kandydatach na stanowisko asesora sądowego;
6) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
7) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.