Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na pięciu salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego Systemu.
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na pięciu salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Olsztynie wraz ze świadczeniem usługi serwisu oraz wsparcia technicznego Systemu. PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy –

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykluczenie z postępowania

Załącznik nr 4 do SIWZ – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 5 do SIWZ – Spełnienie warunków

Załącznik nr 6 do SIWZ – Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamienia

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 9 do SIWZ – Instrukcja SmartPZP

Informacja z otwarcia ofert

Infromacja o wyborze oferty


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.