Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Akt oskarżenia przeciwko sędzi z Olsztyna
Akt oskarżenia przeciwko sędzi z Olsztyna PDF Drukuj artykuł


W dniu 25 października 2019 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Beacie K.  – sędzi Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Prokuratura Krajowa Wydział Spraw Wewnętrznych w dniu 21 października 2019 r. skierowała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Beacie K. – sędzi Sądu Rejonowego w Olsztynie podejrzanej o utrudnianie postępowania karnego (tj. o czyn z art. 239 § 1 kk).

W uzasadnieniu aktu oskarżenia prokurator wskazał, że Pomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku nadzorował śledztwo w sprawie handlu bronią i amunicją bez wymaganego zezwolenia oraz nielegalnego posiadania broni i amunicji. W toku tego postępowania ustalono, że jednym z nabywców nielegalnej broni był syn Beaty K. W związku z tym prokurator wydał postanowienie o żądaniu wydania pistoletu marki Walther P-22 wraz z amunicją oraz innych przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy ich dobrowolnego wydania, dokonaniu przez funkcjonariuszy Policji przeszukania mężczyzny oraz zajmowanych przez niego pomieszczeń, jak również użytkowanych przez niego pojazdów.

W dniu 7 listopada 2017 r. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji udali się pod wskazany w postanowieniu adres w celu jego realizacji. Jednak według ustaleń prokuratora Beata K. przez pewien czas uniemożliwała policjantom przeprowadzenie czynności zleconych przez prokuratora, poprzez niewpuszczenie ich do mieszkania zajmowanego przez jej syna.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Beata K. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i jednocześnie skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Akt oskarżenia przeciwko Beacie K. w dniu 25 października 2019 r. wpłynął do II Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt II K 1774/19. Termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Jednocześnie informuję, że Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Olsztynie, działając z wniosku Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie, w dniu 23 listopada 2017 r. wydał postanowienie o podjęciu wstępnych czynności wyjaśniających wobec sędzi Beaty K. w celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego dotyczącego ewentualnego uchybienia godności urzędu. Jednak z uwagi na ekonomikę procesową prowadzone przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego postępowanie wyjaśniające w tej sprawie aktualnie jest zawieszone do czasu zakończenia postępowania karnego.

Informuję też, że Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 1 sierpnia 2019 r. zawiesił sędzię Beatę K. w czynnościach służbowych oraz obniżył jej wynagrodzenie o 25 procent na czas trwania tego zawieszenia.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 28 października 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.