Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zapadł wyrok w sprawie o pobicie dwóch obywateli USA w Giżycku
Zapadł wyrok w sprawie o pobicie dwóch obywateli USA w Giżycku PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 31 października 2019 r. wydał wyrok skazujący wobec dwóch młodych mężczyzn oskarżonych w sprawie o pobicie m.in. dwóch obywateli amerykańskich w Giżycku. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Giżycku w dniu 18 maja 2018 r. przesłał do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 21-letniemu Hubertowi Ch. oraz jego rówieśnikowi Bartłomiejowi K. Obaj mężczyźni zostali oskarżeni o to, że w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 r. w centrum Giżycka bez powodu pobili obywatela amerykańskiego Marka M., uderzając go pięściami i kopiąc po całym ciele (tj. o czyn z art. 158 §1 kk w zw. z art. 57a §1 kk).

Hubert Ch. dodatkowo został oskarżony o to, że wkrótce po pobiciu Marka M. bez żadnego powodu zaatakował również jego towarzysza Aarona T., amerykańskiego żołnierza, któremu następnie miał zabrać pieniądze w kwocie 40 euro, telefon komórkowy oraz dokumenty (tj. o czyn z art. 280 §1 kk i art. 156 §1 pkt 2 kk w zw. z art. 57a §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk). Według ustaleń prokuratora żołnierz armii USA w wyniku tej napaści doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci m.in. wieloodłamowego złamania kości czołowej i lewego oczodołu.

Prokurator zarzucił Hubertowi Ch. także zniszczenie dokumentów skradzionych wcześniej Aaronowi T. (tj. czyn z art. 276 kk) oraz udział w pobiciu Tomasza J.  w nocy 9 września 2017 r. w Giżycku (tj. czyn z art. 158 §2 kk w zb. z art. 156 §1 pkt 2 w zw. z art. 11 §2 kk).

Z kolei Bartłomiejowi K. dodatkowo został przedstawiony zarzut udziału w pobiciu Pawła K., do którego doszło również w nocy 9 września 2017 r. w Giżycku (tj. czyn z art. 158 §1 kk).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 9 października 2018 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Hubert Ch. w trakcie rozprawy przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, poza dokonaniem zaboru pieniędzy i telefonu Aarona T., a następnie złożył wyjaśnienia i przeprosił pokrzywdzone osoby. Sąd w tym samym dniu odebrał wyjaśnienia także od oskarżonego Bartłomieja K., który przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i przeprosił pokrzywdzonych za swoje zachowanie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 31 października 2019 r. wydał wyrok skazujący wobec obu oskarżonych, jednakże zmieniając w sposób istotny opis i kwalifikację prawną czterech z pięciu czynów zarzucanych aktem oskarżenia.

Hubert Ch. otrzymał karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, a Bartłomiej K. karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat i jednoczesnym oddaniem go pod dozór kuratora sądowego w okresie próby. Bartłomiej K. został ukarany także grzywną w kwocie 2 tys. zł.

Od obu oskarżonych solidarnie została zasądzona również nawiązka w kwocie 5 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego Marka M. Dodatkowo od Huberta Ch. zasądzono nawiązkę w kwocie 25 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego Aarona T., a od Bartłomieja K. nawiązkę w kwocie 2 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego Pawła K.

W ocenie sądu zebrany w tej sprawie materiał dowodowy dał podstawy do przypisania winy obydwu oskarżonym, aczkolwiek w innym zakresie niż to zostało przyjęte w akcie oskarżenia. Jakkolwiek pierwsza część zajścia, które miało miejsce w nocy z 2 na 3 grudnia 2017 r. została zarejestrowana kamerami monitoringu i częściowo to zdarzenie można odtworzyć – widać tam, jak głównie oskarżony Hubert Ch. a później również oskarżony Bartłomiej K. atakują pokrzywdzonego Marka M., to już dalszy etap tych zdarzeń i tego co działo się tej nocy jest niemożliwy precyzyjnie do odtworzenia. Nie ma żadnych świadków tego zdarzenia. Zarówno Hubert Ch., który formalnie przyznał się do pobicia Aarona T., jak i sam pokrzywdzony T. z uwagi na ilość spożytego alkoholu nie są w stanie przedstawić tych zdarzeń, bo ich po prostu nie pamiętają. W ocenie sądu w tej sprawie nie zostało wykazane, aby Hubert Ch. dokonał przestępstwa rozboju na osobie pokrzywdzonego T. Jedynym dowodem, który miałby za tym przemawiać są zeznania samego pokrzywdzonego, który jednak nie mówi, że mu te rzeczy zabrano, tylko że rzeczy tych po przewiezieniu do szpitala już nie miał. Zatem, jeśli chodzi o karty kredytowe oraz legitymację żołnierza armii amerykańskiej, bezsprzecznie były one w posiadaniu Huberta Ch., a więc zostały przez niego zabrane. Natomiast nie ma żadnych dowodów, że oskarżony Ch. zabrał również telefon i pieniądze należące do pokrzywdzonego T.

Sąd zwrócił również uwagę, że wbrew kwalifikacji prawnej z aktu oskarżenia i opinii wydanej w toku postępowania przygotowawczego, powołani przez sąd biegli lekarze jednoznacznie stwierdzili, że obrażenia, które doznał Aaron T. nie są kwalifikowane jako ciężkie obrażenia ciała. Sąd za bezsporne uznał też, że Tomasz J. w wyniku pobicia w dniu 9 września 2017 r. doznał obrażeń ciała, w tym bardzo poważnego obrażenia stawu kolanowego, z tym, że wbrew temu co ustalono w postępowaniu przygotowawczym, biegli lekarze sądowi wykluczyli, aby był to ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Kary wymierzone oskarżonym są zróżnicowane, ponieważ inna rola była obu oskarżonych. Biorąc pod uwagę przebieg całego zdarzenia, to osobą atakującą i wiodącą prym był Hubert Ch., natomiast działanie Bartłomieja K. było incydentalne, niepowodujące poważniejszych konsekwencji u pokrzywdzonych.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Jednocześnie informuję, że Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 31 października 2019 r. uchylił zastosowany dotychczas wobec Huberta Ch. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i w jego miejscu zastosował dozór policji z obowiązkiem stawiennictwa w Komendzie Powiatowej Policji w Giżycku dwa razy w tygodniu oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 31 października 2019 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.