Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Delegacja jednego z sędziów do Sądu Okręgowego w Olsztynie odwołana
Delegacja jednego z sędziów do Sądu Okręgowego w Olsztynie odwołana PDF Drukuj artykuł


Minister Sprawiedliwości w dniu 25 listopada 2019 r. odwołał delegowanie sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie.

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło pismo Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 listopada 2019 r. informujące o odwołaniu delegowania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie z dniem 25 listopada 2019 r.  Jako podstawę prawną odwołania delegacji Minister Sprawiedliwości wskazał art. 77 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Sędzia Paweł Juszczyszyn był delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 29 lutego 2020 r.

Jednocześnie w związku z licznymi zapytaniami prasowymi potwierdzam, że Paweł Juszczyszyn to ten sam sędzia, który w dniu 20 listopada 2019 r. wydał w sprawie odwoławczej o sygn. akt IX Ca 1302/19 postanowienie, nakazujące Szefowi Kancelarii Sejmu przedstawienie dokumentów w postaci zgłoszeń oraz wykazów obywateli i sędziów popierających kandydatów na członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa, oraz oświadczeń obywateli lub sędziów o wycofaniu poparcia dla tych kandydatów.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Olsztyn, dnia 25 listopada 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.