Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Odwołany z delegacji sędzia rozpozna do końca przydzielone mu sprawy odwoławcze
Odwołany z delegacji sędzia rozpozna do końca przydzielone mu sprawy odwoławcze PDF Drukuj artykuł


Przewodniczący IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w dniu 26 listopada 2019 r. wydał zarządzenie o rozpoznaniu przez sędziego Pawła Juszczyszyna przydzielonych mu dotychczas spraw odwoławczych.

Informuję, że w związku z pismem Ministra Sprawiedliwości o odwołaniu delegowania sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Okręgowego w Olsztynie, Przewodniczący IX Wydziału Cywilnego Odwoławczego w Sądzie Okręgowym podjął w dniu 26 listopada 2019 r. stosowne zarządzenie.

Przewodniczący Wydziału na podstawie art. 47 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zarządził wstrzymanie przydziału nowych spraw sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi, natomiast na podstawie art. 47 b  § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych zadecydował, że sędzia Paweł Juszczyszyn rozpozna sprawy odwoławcze dotychczas przydzielone mu jako referentowi i sędziemu wyznaczonemu przez System Losowego Przydziału Spraw aż do ich zakończenia.

Jednocześnie wskazuję, że w referacie sędziego Pawła Juszczyszyna na dzień 25 listopada 2019 r. znajdowało się 38 spraw apelacyjnych i 19 spraw zażaleniowych.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 26 listopada 2019 r.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.