Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Wykonywanie przeglądów systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i klimatyzatorów
Wykonywanie przeglądów systemów wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i klimatyzatorów PDF Drukuj artykuł

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SO Olsztyn

Załącznik nr 1b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SR Biskupiec

Załącznik nr 1c do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SR Lidzbark

Załącznik nr 1d do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SR Mrągowo

Załącznik nr 1e do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SR Nidzica

Załącznik nr 1f do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SR Pisz

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu(wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

Załącznik do umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.