Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Zarządzono przerwę w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna
Zarządzono przerwę w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna PDF Drukuj artykuł


Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Maciej Nawacki w dniu 29 listopada 2019 r. wydał zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Informuję, że w dniu 29 listopada 2019 r. do sekretariatu Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęła kopia zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2019 r. o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych sędziego wobec sędziego Pawła Juszczyszyna na okres od 29 listopada 2019 r. do 29 grudnia 2019 r. do czasu wydania uchwały przez Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego.

Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Maciej Nawacki jako podstawę prawną wyżej wydanego zarządzenia wskazał art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.). W uzasadnieniu tego zarządzenia wskazał, że „sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi w postępowaniu RDSP 711–112/19 postanowieniem Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych z 28 listopada 2019 r. zarzucono delikty dyscyplinarne. Ze względu na ich rodzaj, w tym fakt, iż jeden z zarzutów dyscyplinarnych stanowi o jednoczesnym wyczerpaniu znamion ściganego z urzędu przestępstwa, powaga sądu oraz istotny interes służby wymagają zgodnie z treścią art. 130 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) natychmiastowego zarządzenia przerwy w wykonywaniu wszystkich czynności służbowych sędziego zarówno w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, jak również w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, w tym także w organach sądów”.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 29 listopada 2019 r.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.