Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyli rezygnację
Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyli rezygnację PDF Drukuj artykuł


Informuję, że Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie – sędzia Anna Szczepańska i sędzia Krzysztof Krygielski – w dniu 4 grudnia 2019 r. złożyli rezygnację z pełnionej funkcji.

W odpowiedzi na liczne zapytania prasowe informuję, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Wiceprezesi Sądu Rejonowego w Olsztynie – Sędzia Sądu Rejonowego Anna Szczepańska oraz Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Krygielski – na podstawie art. 27 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych na ręce Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Macieja Nawackiego złożyli rezygnację z zajmowanego stanowiska bez podania przyczyny takiej decyzji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych w przypadku złożenia przez wiceprezesów sądu rezygnacji z pełnionej funkcji w toku kadencji, ich odwołanie następuje w wyniku decyzji Ministra Sprawiedliwości bez zasięgnięcia opinii kolegium właściwego sądu, a w tym konkretnym wypadku Kolegium  Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 4 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.