Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd Najwyższy nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego ze Szczytna
Sąd Najwyższy nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego ze Szczytna PDF Drukuj artykuł


Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 3 grudnia 2019 r. odmówił wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Andrzeja Janowskiego i przywrócił go do pełnienia czynności służbowych.

Sąd Najwyższy na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r. rozpoznawał zażalenie sędziego Andrzeja Janowskiego na uchwałę Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego za czyn związany z nienależnym pobieraniem zwrotu kosztów dojazdu do pracy.

Sąd Najwyższy jeszcze w tym samym dniu zmienił zaskarżoną uchwałę w ten sposób, że odmówił wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Andrzeja Janowskiego i przywrócił go do pełnienia czynności służbowych.

Jednocześnie przypominam, że Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018 r. wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Andrzeja Janowskiego oraz przedstawił mu zarzut z art. 107 §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Mianowicie, został on obwiniony o to, że w okresie, od co najmniej 1 marca 2010 r. do dnia 15 czerwca 2018 r. składał wnioski o zwrot kosztów dojazdu do pracy i z pracy na trasie Iława- Szczytno, w których miał poświadczać nieprawdę, gdyż faktycznie w tym czasie nie mieszkał w Iławie. W ocenie rzecznika dyscyplinarnego Andrzej Janowski takim działaniem miał uzyskać nienależne świadczenia w kwocie łącznej co najmniej 42 254, 98 zł, czym uchybił godności sprawowanego urzędu.

Nadmienię, że postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie będzie kontynuowane.  

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 5 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.