Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Wykonywanie przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynkach: Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i w Piszu.
Wykonywanie przeglądów systemów bezpieczeństwa w budynkach: Sądu Okręgowego w Olsztynie, Sądów Rejonowych w Biskupcu, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nidzicy i w Piszu. PDF Drukuj artykuł

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1b do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1c do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1d do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1e do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1f do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu(wzór)

Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy

Załącznik nr 6 do SIWZ - „Instrukcja użytkownika Wykonawcy SMARTPZP”

Załącznik do umowy - wzór protokołu odbioru prac

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi

Zmiana treści SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.