Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd podwyższył zadośćuczynienie za przemoc i groźby na komendzie policji
Sąd podwyższył zadośćuczynienie za przemoc i groźby na komendzie policji PDF Drukuj artykuł


Z 10 tys. zł do 30 tys. zł podwyższył Sąd Okręgowy w Olsztynie zadośćuczynienie dla Jacka S., wobec którego funkcjonariusze olsztyńskiej policji stosowali groźby i przemoc podczas wykonywania czynności z jego udziałem na komendzie w 2015 roku.

Jacek S. jest jedną z osób pokrzywdzonych w sprawie karnej dotyczącej stosowania przez policjantów gróźb i przemocy wobec osób przesłuchiwanych w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie w latach 2014 – 2015.

W dniu 15 października 2018 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął pozew Jacka S. przeciwko Skarbowi Państwa – Komendantowi Miejskiemu Policji w Olsztynie o zapłatę 70 tys. zł wraz z należnymi odsetkami tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jacek S. w uzasadnieniu pozwu podniósł, że w 2015 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie z powodu podejrzenia popełnienia przestępstwa rozboju i przewieziony do Komendy Miejskiej Policji przy ul. Partyzantów w Olsztynie. Następnie powód wskazał, że podczas czynności z jego udziałem w siedzibie komendy trzech funkcjonariuszy KMP stosowało wobec niego groźby bezprawne oraz przemoc w postaci kopania i bicia rękami po całym ciele, zrzucania z krzesła, przygniatania głowy pokrzywdzonego nogą do podłogi w celu uzyskania określonych informacji i wyjaśnień w sprawie karnej. Jacek S. podniósł również, że dwóch inni policjantów KMP widziało stosowanie wobec niego przemocy, jednak nie zapobiegło takiemu zachowaniu. Powód podniósł też, że po dwóch, trzech dniach od aresztowania  zauważył na swoim ciele siniaki i otarcia oraz, że stracił słuch w jednym uchu na okres około dwóch tygodni.  

Pozwany Skarb Państwa – Komendant Miejski Policji w Olsztynie wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Sąd Rejonowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 6 czerwca 2019 r. zasądził od Skarbu Państwa – Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie na rzecz Jacka S. kwotę 10 tys. zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami.

W ocenie Sądu Rejonowego w Olsztynie nie budziło wątpliwości, że pozwany dopuścił się bezprawnych naruszeń, jednakże obrażenia Jacka S. były znikome. Dlatego Sąd ustalił, że kwota 10 tys. zł będzie adekwatna do naprawienia wyrządzonej mu krzywdy.

Powód wniósł apelację od powyższego rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Sąd Okręgowy w Olsztynie IX Wydział Cywilny Odwoławczy w dniu 17 grudnia 2019 r. zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że zasądził od pozwanego na rzecz Jacka S. dodatkowo, ponad kwotę 10 tys. zł zasądzoną orzeczeniem sądu pierwszej instancji, kwotę 20 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Wyrok w tej sprawie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Agnieszka Żegarska
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 20 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.