Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Kara pozbawienia wolności za nawoływanie do zabójstwa i groźby wobec prezydenta Olsztyna
Kara pozbawienia wolności za nawoływanie do zabójstwa i groźby wobec prezydenta Olsztyna PDF Drukuj artykuł


Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 24 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący wobec Sergiusza P., oskarżonego m.in. o publiczne nawoływanie do zabójstwa i groźby karalne wobec prezydenta Olsztyna. Sąd wymierzył oskarżonemu karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności.

Zastępca Prokuratora Rejonowego Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Północ w dniu 2 kwietnia 2019 r. skierował do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko 23-letniemu Sergiuszowi P. podejrzanemu o popełnienie dwóch przestępstw w dniu 14 stycznia 2019 r. w Olsztynie.

W pierwszym zarzucie Sergiusz P. został oskarżony o posiadanie znacznej ilości – blisko 395 gram – marihuany (tj. o czyn z art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.). Z kolei drugi zarzut polegał na publicznym nawoływaniu na stronie internetowej Gazety Olsztyńskiej do popełnienia zbrodni zabójstwa z jednoczesną groźbą pozbawienia życia w stosunku do Prezydenta Miasta Olsztyn (tj. czyn z art. 255 §2 kk w zb. z art. 190 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk).

Proces Sergiusza P. rozpoczął się w dniu 7 maja 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sergiusz P. w trakcie procesu przyznał się do popełnienia obu zarzucanych mu czynów. W odniesieniu do drugiego z zarzutów oskarżony przyznał, że to on dokonał wpisu na stronie Gazety Olsztyńskiej, a także, iż wpis odnosił się do prezydenta Olsztyna. Zaprzeczył jednak, by nawoływał do zabójstwa prezydenta Olsztyna.

W niniejszej sprawie zostało przeprowadzone postępowanie mediacyjne pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym. Mediacja zakończyła się zawarciem ugody, w ramach której oskarżony wpłacił 2 tys. zł na cel wskazany przez pokrzywdzonego. Sergiusz P. nie wywiązał się natomiast ze zobowiązania zamieszczenia przeprosin na łamach Gazety Olsztyńskiej, argumentując to brakiem koniecznych środków. Jednak pokrzywdzony ostatecznie zrezygnował z takiej formy przeprosin.

Wyrok w powyższej sprawie zapadł w dniu 24 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Sergiusza P. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazał go za to na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na odległość nie mniejszą niż 100 metrów w okresie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, podając ustne motywy rozstrzygnięcia zwrócił uwagę, że zachowanie oskarżonego polegające na umieszczeniu opisanego wyżej wpisu na stronie Gazety Olsztyńskiej musi spotkać się z właściwą reakcją. Oskarżony, podobnie jak każdy inny użytkownik internetu powinien zdawać sobie sprawę z tego, że pozorna anonimowość w internecie nie gwarantuje bezkarności, a za swoje słowa należy ponosić odpowiedzialność. Sformułowania wzywające do pozbawienia innej osoby życia i nawołujące do nienawiści nie mogą być traktowane jako forma wyrażania dozwolonej krytyki, ani tym bardziej nie mogą być akceptowane, gdyż mogą wywołać skutki tragiczne, o czym świadczą chociażby wydarzenia z Gdańska i zabójstwo Pawła Adamowicza.

W ocenie Sądu orzeczona wobec Sergiusza P. kara łączna pozbawienia wolności jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego i społecznej szkodliwości zarzuconych mu czynów.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 24 grudnia 2019 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.