Strona główna Ogłoszenia sądowe Zamówienia Publiczne Usługi cateringowe na potrzeby Zamawiającego
Usługi cateringowe na potrzeby Zamawiającego PDF Drukuj artykuł

 

 

 Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do zapytania: formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do zapytania: wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert i zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.