Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Rozpoczął się proces prezes RIO w Olsztynie
Rozpoczął się proces prezes RIO w Olsztynie PDF Drukuj artykuł


W dniu 15 stycznia 2020 r. przed Sądem Rejonowym w Olsztynie rozpoczął się proces Iwony B.-B. oskarżonej m.in. o niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień jako Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

Prokuratura Okręgowa we Włocławku w dniu 7 lutego 2019 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Iwonie B.-B. oskarżonej o popełnienie czterech przestępstw w okresie od 7 lutego 2013 roku do 17 listopada 2016 roku.

Pierwszy zarzut dotyczy niedopełnienia obowiązków przez Iwonę B.-B. jako Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie (tj. czynu z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk) w związku z prowadzeniem szkoleń i wykładów na rzecz takich podmiotów, jak Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Warmińsko-Mazurskie Centrum Edukacji Samorządowej, Stowarzyszenie Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Region Warmińsko-Mazurski oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Według ustaleń prokuratora Iwona B.-B. miała prowadzić „prywatne” szkolenia na rzecz wyżej wymienionych podmiotów w godzinach urzędowania RIO, a więc w czasie świadczenia przez nią pracy na rzecz RIO. W związku z tym w zarzutach aktu oskarżenia wykazano kwoty od kilkuset złotych do ponad 3 tys. zł, które miały stanowić uzyskaną nienależnie korzyść w postaci części wynagrodzenia za pracę w konkretnych dniach.

W jednym przypadku prokurator uznał, że Iwona B.-B nie tylko nie dopełniła swoich obowiązków świadczenia pracy, ale także przekroczyła swoje uprawnienia. Mianowicie, miała przeprowadzić szkolenie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, tj. dla jednostki samorządu terytorialnego, czego zabrania ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. czyn z art. 231 §2 kk w zw. z art. 12 kk).

Iwonie B.-B. został przedstawiony również zarzut przywłaszczenia kwoty ponad 13 tys. zł wynikającej z odpłatności za szkolenia przeprowadzone w 2013 roku dla dwóch podmiotów, w tym Najwyższej Izby Kontroli (tj. czyn z art. 284 §1 kk w zw. z art. 12 kk). W tych dwóch przypadkach oskarżona miała być delegowana do wykonywania obowiązków służbowych, a więc dochody z działalności szkoleniowej były dochodami budżetu państwa.

Ostatni, czwarty zarzut dotyczy wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w postaci polecenia wyjazdu służbowego (tj. czyn z art. 272 kk).

Proces w tej sprawie rozpoczął się w dniu 15 stycznia przed Sądem Rejonowym w Olsztynie pod nieobecność oskarżonej. Sąd odczytał wyjaśnienia złożone przez Iwonę B.-B. w trakcie postępowania przygotowawczego, w których nie przyznała się do popełnienia żadnego z zarzucanych jej czynów.

Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 11 marca 2020 r. na godz. 9.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 15 stycznia 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.