Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Sąd uchylił areszt wobec kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku
Sąd uchylił areszt wobec kierowcy podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku PDF Drukuj artykuł


Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił tymczasowe aresztowanie zastosowane wobec Łukasza D. podejrzanego o spowodowanie śmiertelnego wypadku w stanie nietrzeźwości. W ocenie Sądu Odwoławczego tymczasowe aresztowanie to wyjątkowy środek zapobiegawczy, któy nie może być traktowany jako wstępne odbywanie kary.

Sąd Rejonowy w Szczytnie na wniosek miejscowej prokuratury wydał w dniu 9 grudnia 2019 r. postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Łukasza D. podejrzanego o kierowanie samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości i spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł pasażer kierowanego przez podejrzanego pojazdu. Do tego zdarzenia miało dojść na drodze w okolicach miejscowości Płozy, gmina Szczytno, w dniu 7 grudnia 2019 r.

Obrońca Łukasza D. wniósł zażalenie na postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 30 grudnia 2019 r. zmienił zaskarżone postanowienie sądu pierwszej instancji w ten sposób, że uchylił zastosowany wobec Łukasza D. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a w jego miejsce wprowadził dozór Policji połączony z obowiązkiem stawiennictwa 3 razy w tygodniu w Komendzie Powiatowej Policji w Szczytnie, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem mu paszportu, a także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Sąd odwoławczy podjął taką decyzję, ponieważ uznał, że tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy, który nie może być traktowany jako wstępne odbywanie kary. Co prawda, podejrzanemu grozi orzeczenie surowej kary, jednakże aktualnie nic nie wskazuje na to, aby miał on podejmować bezprawne działania w celu uniemożliwienia jej ewentualnego wykonania w przyszłości. Tymczasowe aresztowanie stosuje się w sytuacji, gdy istnieje realna obawa, że sprawca podejmie próbę ukrycia się lub ucieczki, a także będzie nakłaniał świadków do składania fałszywych zeznań, utrudniając w ten sposób prawidłowy tok postępowania. Jednak w niniejszej sprawie Sąd Odwoławczy nie doszukał się takich zagrożeń dla postępowania. Podejrzany podczas składania wyjaśnień przed Sądem Rejonowym w sposób szczery przyznał się do winy, a najbardziej istotni, bezpośredni świadkowie wypadku zostali już przesłuchani. Ponadto, w ocenie Sądu, który analizował cały dotychczas zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy, nie można wykluczyć, że zachowanie pasażera samochodu - pokrzywdzonego, mogło przyczynić się w istotny sposób do tego zdarzenia

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 17 stycznia 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.