Strona główna K O M U N I K A T Y Rzecznika Prasowego Informacja rzecznika o przebiegu oględzin dokumentów w Kancelarii Sejmu
Informacja rzecznika o przebiegu oględzin dokumentów w Kancelarii Sejmu PDF Drukuj artykuł


Informuję, że wczesnym rankiem 21 stycznia 2020 r. samochód osobowy Sądu Okręgowego w Olsztynie zawiózł sędziego Pawła Juszczyszyna do Warszawy, aby dokonał oględzin dokumentów w siedzibie Kancelarii Sejmu stosownie do postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 stycznia 2020 r.

Około godz. 9 do Sądu Rejonowego w Olsztynie wpłynął mail z kopią zarządzenia Prezesa tegoż Sądu Macieja Nawackiego uchylającego wcześniejszą decyzję Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o udzieleniu sędziemu Pawłowi Juszczyszynowi delegacji na wyjazd do Warszawy. Sędzia Maciej Nawacki uzasadnił to tym, że wiceprezes Sądu nie miał kompetencji do zmiany jego zarządzenia.

Około pół godziny później do Sądu wpłynęła informacja, że sędzia Maciej Nawacki przerwał urlop wypoczynkowy, a stosowne dokumenty złoży po powrocie do Olsztyna.

Sędzia Paweł Juszczyszyn zaplanowane w Kancelarii Sejmu posiedzenie rozpoczął o wyznaczonym terminie. W trakcie tego posiedzenia został poinformowany przez pracownika Kancelarii Sejmu, że Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie cofnął mu delegację na wyjazd służbowy. Następnie pracownicy Kancelarii Sejmu, powołując się na wspomniane zarządzenie Prezesa SR w Olsztynie, odmówili udostępnienia mu dokumentów, które miały być przedmiotem oględzin. Stało się tak, mimo że sędzia wskazał, iż swoje czynności wykonuje na podstawie postanowienia Sądu i są to czynności o charakterze orzeczniczym. Dlatego nawet cofnięcie mu delegacji na przejazd służbowy w żaden sposób nie może wpływać na ważność i legalność czynności procesowej Sądu. Zarządzenie prezesa Sądu w żaden sposób nie może wpływać na czynności orzecznicze Sądu, bo stanowiłoby to przekroczenie kompetencji prezesa Sądu w zakresie nadzoru administracyjnego, a tym samym naruszałoby niezawisłość sędziowską w zakresie podejmowania decyzji orzeczniczych.

Z tej czynności, tj. oględzin w Kancelarii Sejmu, został sporządzony protokół, który będzie stanowił załącznik do akt sprawy o sygn. akt IX Ca 1302/19 zarejestrowanej w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Jednocześnie przypominam, że najbliższy termin rozprawy w powyższej sprawie został wyznaczony na dzień 24 stycznia 2020 r., na godz. 10, w sali 36.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 21 stycznia 2020 r. 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.